Selecteer een pagina

Kernwaarden

 

KWALITEIT
Virtuoos heeft op basis van de keuze voor kwaliteit doelgericht gekozen voor een gekwalificeerde Nederlandse onderneming op het gebied van productontwikkeling en productie. In dit kader heeft Virtuoos de keuze gemaakt voor Laboratorium Medisan, gevestigd in Heerenveen.

Laboratorium Medisan staat internationaal bekend als een productontwikkelaar en producent van ‘high valued products’ op basis van actieve biologische ingrediënten ten behoeve van de gezondheid. Deze onderneming beschikt daarvoor over een academisch innovatieteam en een moderne farmaceutische infrastructuur overeenkomstig de internationaal geldende GMP classificatie. Laboratorium Medisan is FSSC-22000 gecertificeerd en ontwikkelt en produceert producten op basis van wetenschappelijke inzichten en onderbouwing, gerelateerd aan relevante sport- en gezondheidsstudies.

Virtuoos kiest er bewust voor om iedere productbatch te laten keuren door de daarvoor bevoegde en gecertificeerde laboratoria. Dat begint met stringente identiteits- en kwaliteitscontrole van de gebruikte grondstoffen, via zorgvuldige kwaliteitscontrole tijdens het productieproces tot minutieuze eindcontroles van het gerede product. Alle batches voldoen standaard aan de normen van NZVT en zijn getest op de afwezigheid van doping gerelateerde stoffen. Hiermee garandeert Virtuoos optimale kwaliteit en veiligheid.

CO-CREATIE
Productontwikkeling volgens Co-creatie is een belangrijk onderscheidend vermogen van Virtuoos. Co-creatie is voor ons het proces waarbij individuen, groepen of organisaties betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe – en innovatieve voedingssupplementen.

Door nauwe relaties die ons innovatieteam onderhoudt met een ontwikkelaar en producent van ‘high end’ gezondheidsproducten en een toonaangevend onderzoeksbureau zijn wij in staat om efficiënt en doelgericht voedingssupplementen te ontwikkelen en deze af te stemmen op (top)sporters en personen met een gezonde- en actieve levensstijl.

Het doel van productontwikkeling volgens co-creatie is samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan het algemene belang, in dit geval: effectieve en veilige voedingssupplementen die aansluiten bij de individuele wensen en specifieke behoeften van onze klanten. Volgens ons is dit laatste alleen mogelijk met behulp van informatie uit het werkveld (sporters, trainers, coaches, therapeuten, sportdiëtisten, personal trainers en andere betrokken).

ADVIES
Wij kiezen er bewust voor om onze voedingssupplementen te laten adviseren door gekwalificeerde (sport)zorgprofessionals en Personal Trainers, personen die in staat zijn toegevoegde waarde te leveren op onze producten.

Onze filosofie is dat iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Cliënten of patiënten van onze afnemers (sporters) worden geholpen door de juiste diagnose te stellen, op maat behandel – of trainingsprogramma’s af te stemmen en, waar wenselijk, hoogwaardige en veilige voedingssupplementen geadviseerd te krijgen die ondersteuning bieden of aanvullend zijn op deze methoden of trainingsprogramma’s.

Virtuoos ondersteunt door advies en informatie te verstrekken. Een efficiënte wisselwerking met onze afnemers is daarbij van eminent belang.